Dibella - Társadalmi felel?sségvállalás

Társadalmi felelősségvállalás

A Dibella cégcsoport tartós textíliát szállít a szállodai, éttermi és az egészségügyi szektor számára Európa-szerte. Ebbe egyaránt beletartoznak az ágyneműk, ágyneműhuzatok, frottíráruk és az asztali textília. A fenntartható gazdálkodás és a szociális felelősség szilárdan beépült a Dibella vállalati stratégiájába és üzleti gyakorlatába.

A Dibella Csoport célja a vállalati tevékenység minden területén a fenntartható cselekedetek elvárása, melyet a saját tevékenységével is hangsúlyoz.

A Dibellánál a szociális szempontú fenntartható gazdálkodás egyaránt jelenti az életlehetőségek egyenlő elosztását, az emberi jogok tiszteletben tartását, és mindenekelőtt az oktatást. Az erőforrások megőrzését és a környezet védelmét szolgáló üzleti gyakorlat törekvés a környezeti egyensúly fenntartására.

A fenntarthatóságot illetően a Dibella termékek legfontosabb jellemzője a tartósság. Ennek megfelelően a termékeket a kiterjedt életciklus szem előtt tartásával tervezzük és gyártjuk. Ez megfelel vevőink ésszerű és gazdaságos üzletviteli elvárásainak is. A hosszú élettartam, amely a Dibella minőségi koncepcióját testesíti meg, ugyanakkor megfelel a fenntarthatóság elvének is: a hosszú élettartam csökkenti vevőink utánrendelési igényeit, az újragyártási eljárások számát, a források pazarlását, illetve a keletkezett hulladék mennyiségét.

A Dibella célja az ökológiai termesztéssel előállított és tisztességes kereskedelemmel forgalmazott pamut arányának növelése az értékesített termékekben. Ezért a Dibella 2011-ben megszerezte a GOTS (Global Organic Textile Standard) minősítést és a FAIRTRADE licencet. A minősített, illetve licence szerinti értékesítés szigorú követelményekkel jár, a Dibella egyre inkább elismert kereskedőkkel és gyártókkal működik együtt, akik magukat ugyancsak minősíttetik. A Dibella elvárja, hogy alvállalkozói megfeleljenek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezménye, illetve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata által részletezett előírásoknak.

A fenntartható gazdálkodásra való irányultság a Dibella irodáiban is nyilvánvaló. Például a papíranyagok beszerzése csak újrahasznosított anyagokból történik, és a nyomtatott termékeink – mint pl. a katalógus – előállítása kizárólag fenntartható erdőgazdálkodásból származó papíron történik. A szállítások és az elkerülhetetlen üzleti utazások környezetszennyezésének csökkentése érdekében a vállalati járműflotta egy részét, gáz- illetve hibrid meghajtású járművekre cseréltük, az új irodaépületben pedig megújuló energiaforrásokat használunk. A Dibella azáltal ösztönzi székhelyén a különféle kulturális és oktatási projekteket, hogy az elismert kulturális és hagyományőrző eseményeken történő részvételre fizetett szabadságot biztosít alkalmazottainak.

A Dibella magatartási és etikai kódexe, illetve a vállalat társadalmi felelősség iránti elkötelezettsége írásban dokumentálva lett. E szabályok a Dibella minden alkalmazottja előtt ismertek, ezeket honlapunkon több fő európai nyelven is közzétettük. A Dibella 2012-ben csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásához, és önként követi annak alapelveit.

Filozófia

„Alig van valami a világon, amit ne lehetne kissé rosszabbul csinálni vagy kicsit olcsóbban adni, és azok a személyek, akiknek csak az ár a fontos, ezt saját személyes zsákmányuknak tekintik.
Nem bölcs dolog túl sokat fizetni valamiért, de az sem bölcs, ha túl keveset fizetünk. Ha túl sokat fizetsz, vesztesz némi pénzt, ez minden. Ha túl keveset fizetsz, mindent elveszthetsz, mivel amit vettél, esetleg nem megfelelő arra a célra, amire vásároltad.
A gazdasági élet szabálya nem teszi lehetővé azt, hogy keveset fizess, de sokat nyerj… ez nem lehetséges. Ha a legolcsóbb ajánlatot fogadod el, tanácsos hozzászámítani valamennyit a fellépő kockázatok miatt. Ha ezt teszed, akkor viszont van elég pénzed ahhoz, hogy egy jobbat is megfizess.”

John Ruskin (1819-1900)